Thursday, November 16, 2006

-Jag tror att skatten finns här uppe, säger Hakann. Är alla med?!
Reidak och Vezok spelar Backgammon varje dag därför att de vill det...
Försök klättra upp!! Vi ska döda Inika! säger Avak
"Skorpion-6-armen" borrar sig fram genom den hårdaste sten...